ประกาศ อบต.ค้างพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

01 ก.ย. 64

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา