ประกาศ อบต.ค้างพลู เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์พร้อมสอบภาคปฏิบัติรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ 2564

13 ก.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :