ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(คร้้งที่ ๑)

01 ต.ค. 64

ประกาศแผนข้อบัญญัติ1