ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้้ง๒)

01 ต.ค. 64

ประกาศแผนข้อบัญบัติ2