ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนอง – หนองประดู่ นม.ถ.๐๐๗๐) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พ.ย. 65

ประกาศเงินอุดหนุน คสล.ม.6ลงweb