ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๐๐๖๙ สายบ้านซิน – บ้านไร่ ช่วงโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาไปบ้านหนองตาล หมู่ที่ ๗ ตำบลค้างพลู

25 ก.พ. 64

ประกาศ3ล้าน ประกาศเอกสารประกวด3ล้าน