ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

24 มิ.ย. 67

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :