ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายค้างพลูกลางซอย ๑/๒ (ข้างบ้านลุงประพันธ์) และสายหนองพิมาน ซอย ๒ หมู่ 10

08 มิ.ย. 64

บก01 ปร5 ปร4 แบบสรุป