ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้างพลูเหนือ-บ้านหนองบัว (บริเวณข้างวัดค้างพลูเหนือ)หมู่ 1 (เงินทุนสำรองสะสม)

19 เม.ย. 64

ปปช