ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ช่วง หมู่ ๑๐ บ้านค้างพลูกลาง ช่วงที่ ๑ สายค้างพลูกลาง ซอย ๖ (ข้างบ้านผู้ใหญ่เรณู)

16 ก.ค. 63

ปปช