ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ ๙ บ้านโนนหินขาว ช่วง ที่ ๑ สายทับทิมทอง ซอย ๑๐

14 ก.ค. 63

ปปช