ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.67 สายบ้านหนองราง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลค้างพลู

06 มิ.ย. 67

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.67 สายบ้านหนองราง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลค้างพลู กว้าง 6 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,170 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :