ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง หมู่ ๓ บ้านค้างพลูใต้ ช่วงที่ ๑ สายค้างพลูใต้พัฒนาซอย ๑๔ (ซอยข้างบ้านยายดา)

14 ก.ค. 63

ปปช