ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.67 สายบ้านหนองราง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

21 มิ.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.67 สายบ้านหนองราง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :