ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซิน – หนองตาล หมู่ที่ ๒ บ้านซิน ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จ่ายขาดเงินสะสม)

03 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.2