ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (นม.ถ.๐๐๖๗ สายค้างพลูใต้-บ้านกะพี้) บ้านกระพี้ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จ่ายขาดเงินสะสม)

03 เม.ย. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.6