ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ ช่วง ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จ่ายขาดเงินสะสม)

03 เม.ย. 67

ม.4