ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มดอนพะงาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเขวา ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (จ่ายขาดเงินสะสม)

03 เม.ย. 67

ม.5