ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายบ้านหนองราง-บ้านหนองประดู่ นม.ถ.0070) ช่วงที่ 2 บ้านหนองราง หมู่ที่ 4

15 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทน จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายบ้านหนองราง-บ้านหนองประดู่ นม.ถ.0070) ช่วงที่ 2 บ้านหนองราง หมู่ที่ 4