ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง

01 ต.ค. 64

ประกาศจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง