ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด

01 ต.ค. 64

ประกาศจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด