ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยเสริมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่งสายบ้านหนองเขวา-หนองแวงสายบ้านหนองเขวา-สายออ(จำนวน๑๒ช่วง)หมู่ที่๕งบอุทกภัย

09 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่5