ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยเสริมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่งสายบ้านกะพี้-หนองบัว สายบ้านกะพี้-หนองประดู่หมู่6งบอุทกภัย

09 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่6