ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองราง – บ้านหนองประดู่ นม.ถ. ๐๐๗๐) ช่วงที่ 2 หมู่ ๔ (งบอุดหนุน)

15 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองราง – บ้านหนองประดู่ นม.ถ. ๐๐๗๐) ช่วงที่ 2 หมู่ ๔