ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหนองราง – บ้านหนองประดู่ นม.ถ. ๐๐๗๐) หมู่ ๔(งบอุดหนุน)

15 พ.ย. 65

66ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางบอุดหนุนคสล.หมู่4งบ(6829000)