ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคันดินบดอัดแน่น สายค้างพลูเหนือ – ดอนตำแย (จำนวน ๓ ช่วง) หมู๋ ๑ บ้านค้างพลูเหนือ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

04 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางบกลาง94600หมู่1