ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

19 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะลงwebอบตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. 68 บ้านค้างพลูใต้หมู่ 3  ตำบลค้างพลูด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งบประมาณ 9,760,000.- บาท