ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๐๐๖๙

26 ต.ค. 64

ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง