ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

05 เม.ย. 64

ประกาศรายไตรมาส 2