ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. 0067 สายบ้านค้างพลูใต้-บ้านกระพี้ ช่วงหนองบัว หมู่ที่ 8

17 เม.ย. 63

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. 0067 สายบ้านค้างพลูใต้-บ้านกระพี้ ช่วงหนองบัว หมู่ที่ 8 ถึงบ้านกระพี้ หมู่ที่6 กว้าง 5.5 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)