ด่วน!! #เลื่อนเวลาเคอร์ฟิว

15 พ.ค. 63

ศบค. มีมติลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23:00-04:00 น. จากเดิม 22:00-04:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.นี้