ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

01 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการสำรวจตลาดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ ประจำปี 2565