ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6

04 มี.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 บ้านกะพี้