จุดบริการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” กลุ่มพิเศษ สำหรับผู้ไม่มี Smart phone

25 ก.พ. 64

วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 08.30-15.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู บริการสถานที่ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” กลุ่มพิเศษ

สำหรับผู้ไม่มี Smart phone ผ่านธนาคารกรุงไทย ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา