จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

10 เม.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้บริการน้ำดื่ม สอบถามเส้นทาง บริเวณบ้านค้างพลูใต้ หมู่ 3 และด่านชุมชนในหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง