จิตอาสา…ทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนองราง ฯ

16 ก.ค. 64

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นำโดย…. ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ฯ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาด โรงเรียนวัดหนองราง หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลค้างพลู เพื่อเตรียมความพร้อม (โรงพยาบาลสนาม ฯ) กรณีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลค้างพลู