ขั้นตอนโครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำแล้ง และน้ำท่วม

13 ก.ย. 66