กิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

15 มี.ค. 67

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08. 30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1 ธนาคารขยะ” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู โดยได้จัดพื้นที่สำหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย สมุดรับฝากขยะ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ระเบียบของธนาคารขยะ แฟ้มรายชื่อสมาชิก ป้ายราคาซื้อขายขยะรีไซเคิล และขยะรีไซเคิลที่นำมาขาย ฯลฯ

โดยได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม sml บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา