กิจกรรม อบต.ค้างพลู-โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565

17 ส.ค. 65

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดกิจกรรม อบต.ค้างพลู-โคราชเมืองกีฬา 2565 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา