กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู ประจำปี 2564

24 มิ.ย. 64

     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครู เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู กับโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา