กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา

25 ก.พ. 64

ศพด อบต.ค้างพลู ครูพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมเวียนเทียน วันสำคัญทางศาสนา บริเวรพระบรมสารีริกธาตุ ภายในบริเวณ ร.ร.บ้านซินหนองเขวา ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา