กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

18 ก.ค. 65

ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู และ ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์ เพียมะลัง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลูได้แก่ โรงเรียนบ้านค้างพลู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา และ โรงเรียนบ้านกะพี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :