กิจกรรมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฯ Big Cleaning Day (ในพื้นที่ตำบลค้างพลู)

09 ก.ค. 64

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์ เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน และ ประชาชนจิตอาสา บ้านค้างพลูเหนือ หมู่ที่ ๑ ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณศาลาประชาคม บ้านหนังสือชุมชนฯ ในโครงการ “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตำบลค้างพลู Big Cleaning Day ” ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลค้างพลู/ข่าว/ภาพ