กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2564)

28 มิ.ย. 64

               เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เพื่อให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ Re X-ray ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของบุคลากร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู ตัวแทนตำรวจ สภอ.โนนไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย นายก อบต.ค้างพลู ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัด อบต.ค้างพลู พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดของ อบต.ค้างพลู