กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ประจำปีงบประมาณ 2565

06 ก.ย. 65

วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร