กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day (ภายใน อบต.ค้างพลู)

07 ก.ค. 64

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  นำโดย…ว่าที่ร้อยตรี ปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day  ภายในสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู