กิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า

15 ก.ค. 64

        #งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า# นำโดย…ว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ เชิญชวนพี่น้อง ประชาชน งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ข้อมูลข่าวสารตำบลค้างพลู