กิจกรรมบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)ประจำจังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ย. 64

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานเปิดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช/โรงพยาบาลเทพรัตน์/อาสาสมัคร พอ.สว ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย 

   

 

 

   

         นำโดย…นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ สอดโคกสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย และนายกวี ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย นำทีมแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร คณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู และพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ฯ  กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ อบต.ค้างพลู อสม. จำนวน 85 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบำรุงวรรณราม(วัดบ้านหนองเขวา)​ หมู่่ที่5​ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
โดยจัดให้บริการดังนี้
      1)ตรวจรักษาโรคทั่วไป 77 ราย
      2) บริการคัดกรองมะเร็งช่องปาก 15 ราย
      3) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมจำนวน 176 ราย (ในหน่วยฉีดหน่วย 168 รายและที่บ้าน 8 ราย)
     4) บริการตรวจกรุ๊ปเลือดในเด็กนักเรียน 170 ราย
          ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้การให้ช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 438 ราย ทั้งนี้ได้มอบยาพระสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จำนวน 3 ราย นำส่งต่อให้การรักษาโรงพยาบาลโนนไทย และโรงพยาบาลมหาราชจำนวน 5 ราย