กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

02 เม.ย. 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับอำเภอโนนไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสมพงษ์  หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลค้างพลู เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา หมู่ 2 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา