กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดค้างพลูใต้ ตำบลค้างพลู

10 ก.พ. 64

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. อำเภอโนนไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาอำเภอโนนไทย ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดค้างพูลใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลค้างพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  โดยนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์  ชั่งทอง ปลัดอำเภอโนนไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน